Næringsministeren ledsager H.K.H. Kronprins Haakon på offisielt besøk til Brasil. Med seg har de en stor næringslivsdelegasjon som organiseres av Innovasjon Norge.

Besøket vil ha et sterkt fokus på næringslivssamarbeid.

– Brasil er den sjuende største økonomien i verden, og et svært viktig land for norske bedrifter. Vi ønsker å styrke vårt nærings- og handelspolitiske samarbeid med Brasil. Dette er et viktig tema under besøket, sier næringsminister Monica Mæland.

maland2I Brasilia vil næringsministeren gjennomføre politiske samtaler, og delta på en konferanse om økonomisk samarbeid i regi av NHO og deres søsterorganisasjon CNI.

I Rio de Janeiro skal næringsministeren delta på åpningen av næringslivsseminarer i regi av INTSOK, Norges Rederiforbund, INTPOW og Seed Forum. Hun vil også profilere norsk klippfisk på et supermarked og være med på åpning av Jotuns nye fabrikk.

Mæland skal i tillegg besøke skipsverftet Vard Niteroi for å synliggjøre det sterke norske maritime miljøet i Brasil. Selskapet Dof Subsea bygger offshorefartøy på dette verftet.

Fakta om økonomiske forbindelser mellom Norge og Brasil

  • Norsk næringsliv i Brasil har en særlig sterk posisjon innen olje og gass / maritim offshore, men har også omfattende virksomhet innen andre sektorer som aluminium (Norsk Hydro), bioetanol (Umoe), gjødsel (Yara) og vannkraft (Statkraft).
  • Norge eksporterte varer for 7 milliarder kroner til Brasil i 2014, og importerte varer for 8 milliarder kroner.
  • Norge eksporterte tjenester for 7,4 milliarder kroner til Brasil og importerte tjenester for 2,6 milliarder kroner i 2013.

Saken er hentet fra regjeringen.no.