I skogåret 2013 ble det avskoget 5 891 km2 i Brasils Amazonas. Dette var riktig nok 29 prosent mer enn i skogåret 2012, men likevel den nest laveste avskogingen som er målt i Amazonas siden 1988. Nylig offentliggjorde Brasil avskogingstall for skogåret 2014, som indikerer at avskogingen igjen har gått ned med 18 prosent. Disse tallene er foreløpige. De endelige tallene kommer våren 2015, men avviket har aldri vært over 10 prosent. Det er derfor klart at økningen i avskoging 2013 ikke var begynnelsen på en ny trend.

– Det er all grunn til å gratulere Brasil med at avskogingen går ned, og det synes nå som den foreløpig har stabilisert seg på et lavt nivå. Dette er veldig positivt. For verdens klima er Brasils innsats utrolig viktig, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Brasil ligger godt an til å nå sitt mål om å redusere avskogingen med 80 prosent innen 2020. Dette er et viktig bidrag i kampen mot klimaendringer og antakelig det største utslippskuttet noe land har levert. Utbetalingen er like fullt justert noe ned sammenliknet med tidligere år, som en konsekvens av at avskogningen gikk noe opp.

– Brasils resultater er en inspirasjonskilde for andre land som ønsker å redusere sin avskoging, sier Sundtoft.

Hun sier videre at hun er glad for at de norske pengene som betales til Amazonasfondet brukes til mange gode miljøprosjekter i Amazonas som også bidrar til sosial og økonomisk utvikling.

– Amazonas skal ikke bare bevares som intakt skog, Amazonas skal også være et godt sted å leve, sier hun.

Etter pressemelding fra KMD.