logo


Lulas besøk til Kina har ført til enorme muligheter for begge land i flere strategiske områder, og både myndighetene og næringslivet avslutter uken med å bekrefte et stort potensial for samarbeid som finnes mellom Brasil og Kina. I løpet av besøket sørget Lula for å sende mange signaler om at Brasil og Kina ønsker å etablere en mer balansert verdensorden sammen, og understreket at ingen kan stoppe at forholdet mellom de to landene blir sterkere og bedre. Dette er en klar beskjed til USA som har utrykket stor misnøye knyttet til besøket.New Development Bank
Kina-besøket startet i Shanghai der Lula besøkte Dilma Rousseff som ble innsatt som president i New Development Bank (NDB). Banken ble opprettet i 2014 med en kapital på US$ 50 milliarder, og har som mål å bidra til finansiering av utviklingsprosjektene i BRICS-landene. I 2021 utvidet banken antall medlemmer som nå i tillegg til Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, også har Bangladesh, Egypt, Emiratene (UAE) og Uruguay som destinasjon for investeringer. Banken har så langt finansiert prosjekter innen det grønne skiftet, modernisering av transportinfrastruktur, bærekraftig by-mobilitet og forbedret vann- og kloakksystem. Banken har en betydelig grønn profil. Under besøket har Lula kommet med en oppfordring om en avdollarisering av verdens økonomien, noe som Kina og Brasil allerede er i gang med når det gjelder handelen mellom de to landene. På sikt vil dette blant annet hindre økonomiske sanksjoner fra Washington, som for eksempel det som skjer nå, rettet mot Russland. BRICS-landene er blant verdens største økonomier og ønsker mer selvstendighet i en global økonomi som i stor grad dikteres fra USA.Besøk til Huawei
Flere kinesiske selskaper og teknologiske produkter møter stor motstand i USA og Europa og har blitt brukt som begrunnelse for det som man kaller for en økonomisk konflikt mellom Vesten og Kina. Med dette som bakgrunn var Lulas besøk til teknogiganten Huawei nok et signal til USA om at Brasil har valgt en annen vei. Bærekraftig energi og telekommunikasjon var hovedtemaer for møtene mellom Lula og ledelsen i Huawei. 5G-løsninger innenfor telemedisin, utdanning og sikkerhet ble presentert til Lulas delegasjon som understreket viktigheten av å styrke digital kompetanse og digital inkludering i det brasilianske samfunnet. Lulas besøk til Huawei er også et ledd i en omfattende avtale som myndighetene i Kina og Brasil vil undertegne om teknologisk overføring innenfor telekommunikasjon, kunstig intelligens, skytjenester, datavarehus, halvleder med flere.Også i Shanghai møtte Lula og hans delegasjon ledelsen i e-bilprodusenten BYD. Selskapet produserer elektriske busser og er i forhandlinger om å overta en tidligere Ford-fabrikk i byen Camaçari i delstaten Bahia. Aktiviteten ved fabrikken ble avsluttet i 2021 og førte til at 5.000 mennesker ble arbeidsløse i regionen. Guvernøren i Bahia, Jerônimo Rodrigues var med i delegasjonen og understreket viktigheten av å gjenåpne fabrikken for å gjenoppta industrien i byen, men også for å tilrettelegge for nye og moderne investeringer i delstaten.15 handels- og samarbeidsavtaler
I en formell seremoni som ble sendt live på brasiliansk TV, undertegnet representanter for regjeringen i begge landene 15 avtaler som vil blant annet sørge for oppskyting av en brasiliansk-kinesisk satellitt innen 2032, og for etablering av en protokoll for kjøtteksport fra Brasil til Kina. Brasil er Kinas største leverandør av storfe. Avtalene mellom departementene i Brasil og Kina berører følgende temaer: økt handel, romteknologi, forskning og innovasjon, informasjon og kommunikasjon, industri, digital økonomi, TV- og nyhetsproduksjon, fattigdomsbekjempelse, landbruk, e-sertifisering, matproduksjon. I tillegg til avtalene mellom regjeringene, er det blitt undertegnet flere avtaler mellom kinesiske og brasilianske næringsaktører og mellom kinesiske selskaper og flere administrasjonsnivåer i Brasil.Xi Jinping har understreket at gode relasjoner med Brasil er en av hans prioriteringer, og at landene vil styrke samarbeidet innenfor landbruk, energi, miljø og infrastruktur.Det ble skapt store forventinger rundt en felles uttalelse om krigen i Ukraina, med en fredsplan. Dette ble trolig spolert av et feiltrekk fra Lula, som kom med en offentlig uttalelse rett før hans reise til Kina. Lula foreslo en fredsløsning som innebar at Ukraina måtte overgi Krim-halvøya til Russland for å kunne beholde de ny-invaderte områder i Donbass regionen. Uttalelsen ble naturlig nok dårlig tatt i mot av Ukraina og NATO-landene, og ødela Lulas planer om å opptre som en nøytral fredsmekler i krigen. Kina jobber trolig i kulissene med en egen fredsplan. Den felles uttalelsen ble forkortet til en enighet om at dialog og forhandlinger er den eneste vei til fred.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov besøker Brasília 17. april.Les mer om Brasils forhold til Russland på https://www.heiabrasil.no/russland-analyserer-fredsforslag-fra-brasil/.Husk å følge oss på Twitter og på Facebook for hyppige oppdateringer og ferske nyheter fra Brasil.

Leo Doria, født i Rio de Janeiro, er kulturell agitator, fotballentusiast, visjonær, leder og redaktør for Heia Brasil, redaktør for nettavisen for det brasilianske miljø i Norge Preto no Branco, seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og drømmer om dagen alle nordmenn skal vite at det er mye mer i Brasil enn fotball og samba.